Dotek světla je skupina fotografů, fotografek a kameramanů, kteří zdarma a dobrovolně poskytují službu fotografování dětem s dočasným nebo trvalým hendikepem. Nesmíme zapomínat také na koordinátory, zejména paní Gábinu, kteří ve svém volném čase komunikují s klienty, předávají příběhy k nafocení a naši skvělou korektorku českého jazyka paní Zuzanu.

Prvním cílem

Doteku světla je předat našim klientům kvalitní fotografie zdarma, tam, kde víme, že v současné situaci si rodiny často nemohou fotografování dovolit a potřebují rozveselit, užít a zažít si normální den, kdy se rodinka vypraví na focení.

Kameramani, pokud jsou k příběhu pozváni, natočí a sestříhají krátké video z průběhu fotografování jako vzpomínku na tento den a zároveň reklamní materiál pro nás.

Fotografie může rodina použít pro účely vytváření letáků, sbírkové projekty, webové a další prezentace, jestliže takové činnosti pro své nemocné dítě zařizuje.

Druhým cílem

je sdílení příběhu dítěte a jeho rodiny na stránkách doteku. Nafocené rodiny tak zároveň pomáhají dalším, i budoucím rodičům postižených dětí, kteří poprvé s diagnozou v ruce sednou k počítači a hledají co je čeká.

Příběh popsaný ne lékařem, ale maminkou, tatínkem nebo zákonným zástupcem, člověkem blízkým, který se o dítě celodenně stará, přináší pokud ne naději, pak vysvětlení a pochopení. Najdete zde příběhy, které nikde jinde na internetu nejsou. Rodiče, kteří nemají čas, sílu, nebo povahu na to zakládat veřejné sbírky a dětem jejich vlastní stránky, poprvé sednou a sepíší příběh právě pro nás, Dotek světla. Jsme schopni předat kontakty na rodiče s podobnými nebo totožnými diagnozami, pokud bude druhá strana souhlasit.

Dále chceme pomáhat měnit k lepšímu vnímání široké veřejnosti, chování a přístup k hendikepovaným osobám.

Chceme ukázat, že všechny námi nafocené příběhy jsou svým způsobem šťastné, neboť fotíme rodiny, které přes veškerá úskalí zůstávají spolu. Děti nejsou odloženy v ústavech, rodiče jsou bojovníci a nikdy to nevzdali i přes těžké okamžiky váhání –  a my zde na těchto stránkách ukazujeme, že to kolikrát je ukrutně těžké, ale že to prostě jde.

Děti s dočasným hendikepem jsou většinou děti předčasně narozené a tam se to šťastnými konci jen hemží. Sdílení takovýchto příběhů je přímo esencí naděje.

Pokud se chcete do našeho projektu zapojit, můžete nám pomoci takto:

jestliže máte dítě s dočasným nebo trvalým hendikepem:

jestliže jste fotograf :

chcete jakkoli pomoci: sdílejte naše stránky na sociálních sítích ať se dostane Dotek světla tam kde je potřeba prozářit nějaké tváře, sdílení je pro nás zásadní formou reklamy, sdílet můžete přímo stránku nebo facebook Doteku světla

chcete pomoci finančně: začtěte se do příběhů na těchto stránkách a vyberte si konkrétní veřejnou sbírku jednotlivého dítěte, většinou jsou tato čísla, pokud je rodiče mají a předají, uveřejněny na konci příběhů.

– Dotek světla jako projekt nepřijímá žádné finanční ani hmotné dary na svůj provoz!