Soutěž pro všechny děti, které jsme již nafotili a jejich sourozence

U příležitosti 3000 fanoušků na facebooku a zahájení 7. roku fungování Doteku světla vyhlašujeme pro všechny děti z našich příběhů, které zatím nedosáhly 18 let

soutěž

….namaluj nám obrázek….

 

na téma: Naše rodina u fotografa

Jestliže je postižení dítěte takové, že není možné, aby nám obrázek namalovalo, může se do malování zapojit jeho sourozenec a to pokud zatím nedosáhl 15 let.

Nezáleží na kvalitě, množství, ani použitých barvách.

Ve hře jsou 4 fotografování v rámci projektu Návraty zdarma v rozsahu běžném pro Dotek světla

Pravidla soutěže:

Soutěž probíhá na území ČR a výhry budou realizovány také na území ČR. Soutěž bude probíhat od 13. dubna 2018 do 31. května 2018 24:00. Výherci budou informování v průběhu června 2018.

Do soutěže jsou vloženy tyto 4 výhry:

4 fotografování v rámci projektu Návraty zdarma v rozsahu běžném pro Dotek světla

Budeme vybírat tímto způsobem:

o hlavním výherci rozhodne los (z důvodu velmi rozdílných příběhů a druhů případného postižení)

o vedlejších výhrách č. 2  3 a 4  (ve stejné hodnotě)

5tičlenná komise projektu Návraty  ve složení

Jana Siťa Slováčková – hlavní koordinátorka a fotografka DS

Gabriela Šubrtová – regionální koordinátorka DS

Jarka JD Ducháčková Volfová – koordinátorka a fotografka DS

Hana Garčicová – fotografka DS

Michaela Hůlková – fotografka DS

Vedlejší výhry budou vyhodnocovány ve třech kategoriích:

- děti předčasně narozené bez současného hendikepu

- děti s různými druhy postižení

- kresby od sourozenců

Kresby budou vystaveny na facebooku Doteku světla a případně použity pro reklamní a mediální materiály Doteku světla.

Povinnosti pro účast v soutěži:

Zaslání obrázku: sken nebo fotografie ve vysokém rozlišení na adresu dotek.svetla@seznam.cz
 
Náležitosti do e-mailu: předmět/označení e-mailu: SOUTĚŽ -  musí obsahovat jméno dítěte,  u sourozence vyznačení rodinného vztahu, aktuální věk  dítěte/dětí a odkaz na původní článek na webu, souhlas se zveřejněním obrázku a údajů (přesný text, zkopírujte viz níže)
 
příklad: kreslila Hanička (7 let), sestra Honzíka (10 let), odkaz:xxxx
„Tímto jako zákonný zástupce souhlasím se zveřejněním obrázku mého dítěte a jeho případným použitím pro propagační materiály a grafiku projektu Dotek světla.“
Zákonný zástupce výherce se zavazuje poskytnout aktualizaci příběhu výherce nebo jeho sourozence Doteku světla.
Pokud si nerozumíte s technikou, můžete poslat obrázek poštou některému z koordinátorů – napište nám na dotek.svetla@seznam.cz a my Vám pošleme e-mailem adresu.
Výhry nejsou právně vymahatelné a není možné je vyplácet jiným způsobem, nebo převádět na peníze.
Účast v soutěži je dobrovolná.

Všeobecná ustanovení:

1. Do Soutěže nebudou zařazení soutěžící, kteří odeslali své obrázky mimo dobu trvání soutěže.

2. Pořadatel má právo do soutěže nezařadit obrázky, u kterých je pravděpodobná manipulace, nevhodný obsah a nesplňuje morální kredit Doteku světla.

3. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

4. O výhře budou výherci/zákonní zástupci informováni veřejně i zasláním na soukromou e-mailovou adresu do 30ti dnů od uzávěrky soutěže.

5. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž ve vážných a zcela odůvodnitelných případech změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v Soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této Soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.

6. Soutěžící souhlasí s tím, že zaslané soutěžní materiály mohou být použity pro propagaci Doteku světla, vzhled letáků, webových a facebookových stránek a další grafické prvky i v případě, že se neumístí na předních místech.

7. Pořadatel akceptuje autorská práva tvůrců kreseb a bude uvádět zdroj při použití materiálů na svých propagačních materiálech.

Pořadatel může soutěž ukončit také pro nedostatek zaslaných soutěžních příspěvků.

 

Ochrana osobní údajů

Veškeré e-maily a osobní údaje v nich jsou zabezpečeny proti jakémukoli zneužití. Přijali jsme veškerá opatření nutná k tomu, aby nemohlo dojít k jejich neoprávněnému získání třetí stranou. Vaše e-maily nebudou používány k zasílání jakékoli reklamy, hromadných informací a předávány třetím stranám a slouží výhradně k přímé komunikaci koordinátorů Doteku světla.

 

[…] 4 místa v projektu  je možné vyhrát v soutěži.  (Soutěž probíhá od 13.4.2018 do […]

Your email is never published or shared. Required fields are marked *

*

*

F a c e b o o k