Eliška

 Je pro nás vždy těžké určit, kdy máme dítě zařadit do našeho projektu a kdy už  pod naše pravidla nespadá. Neradi bychom děti, u kterých hendikep není ve školním věku již zřetelný, vystavili např. kyberšikaně. U Elišky jsme se rozhodli po přečtení příběhu, že si zaslouží, aby si po tom všem, co si musela prožít, …